Sunday, August 05, 2007

Lisac, Josipa & B. P. Convention Big Band International (1975) YUG
Bitrate: 320 mp3
Size: 84.6
Artwork Included
Vinyl rip

Tracklist:
A

1. LJUDI
2. NEMA SUNCA
3. NEŠTO
4. TI SI SUNCE MOG ŽIVOTA
5. WILLIE AND LAURA MAE JONES

B
6. JUČER
7. INTIMA
8. ZAR NE?
9. ČOVJEK S TISUĆU MANA
10. MOJ SMIJEŠNI DJEČAČE

pwd: najpogodnijemesto

No comments: